Nieuwe leerlingen

ENBS

Algemeen

De Eerste Nederlandse Buitenschool (ENB) is een voorziening Speciaal Onderwijs Gedrag. Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een vereiste om onderwijs te kunnen volgen op de ENB. De ENB richt zich op de volgende regio's: Haaglanden (samenwerkingsverband SPPOH), Delflanden (samenwerkingsverband PPOD) en Westland (samenwerkingsverband SPOW). Leerlingen uit deze regio’s hebben voorrang op de leerlingen uit andere regio’s. Wanneer u toch in aanmerking wilt komen voor een plek op de ENB dient er een schriftelijke onderbouwing te zijn van een SO-school uit uw regio waaruit blijkt dat de desbetreffende school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

Aanmeld-
procedure
Informatie-
middagen
Voor
verwijzers
Advies