Missie en visie

ENBS

Missie

Een unieke plek, voor een unieke groep leerlingen waar deze vanuit veiligheid leren en ontwikkelen om mee te draaien in de maatschappij. 
Vanuit het uitgangspunt Samen voor de leerling, leren wij van en met elkaar. Iedereen hoort erbij, je mag zijn wie je bent. 
Samen met ouders en jeugdhulp staan wij in een driehoek om de leerling heen en bieden in gezamenlijkheid de ondersteuning die zij nodig hebben. 
We zijn gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen en streven steeds de volgende haalbare stap na. We nemen de leerling bij de hand wanneer het even niet lukt en blijven naast hen staan om samen de volgende stap te zetten. 

Visie

Vertrouwen en veiligheid zijn de kernwaarden van ons onderwijs. Dit is de basis van waaruit we vertrekken. Door het creëren van rust en routines, structuur en duidelijkheid weten we dit te bereiken. 
We zijn gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen, juist omdat deze ontwikkeling niet vanzelf gaat. Instructie is hierbij de basis van ons onderwijs, voor de didactische ontwikkeling en de sociaal emotionele. Door duidelijk te vertellen wat er van de leerlingen verwacht wordt en dit ook voor te doen. 
We bereiden onze leerlingen voor op een kansrijke toekomst. Hiervoor stellen wij hoge verwachtingen aan onze leerlingen, zodat we steeds op zoek blijven naar het potentieel wat in hen zit. Extra ondersteuning over de hele linie van hun ontwikkeling is hiervoor de basis.