Ouderbijdrage

ENBS
Aan alle ouders van onze leerlingen wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wij gebruiken deze bijdrage om extra activiteiten te kunnen betalen. Deze bestaan bijvoorbeeld uit excursies, het schoolreisje en het schoolkamp voor de groepen 8. Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.