Van en naar school

ENBS

Brengen en halen 

Ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen zelf brengen, dienen ervoor te zorgen dat de kinderen uiterlijk om 08.30 uur op school aanwezig zijn. De kinderen kunnen vanaf 08.15 uur naar binnen, tot deze tijd houdt u zelf toezicht op uw kind. Wij willen de zelfstandigheid van uw kind bevorderen. Daarom hebben wij afspraken omtrent afscheid nemen en het ophalen van uw kind. Uw kind wordt bij het hek opgevangen door schoolmedewerkers en zij lopen zelfstandig naar hun lokaal. Met uitzondering van de kleutergroepen. Ouders van kleuters mogen meelopen tot aan de deur. Wanneer de schooldag eindigt worden de leerlingen worden bij het hek overgedragen aan de ouder(s)/verzorger(s).

Fiets 

De school beschikt over de mogelijkheid tot het stallen van fietsen van leerlingen. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de fietsen. Op het schoolplein mag niet worden gefietst, iedereen moet afstappen bij het hek. 

Leerlingenvervoer 

Een aanzienlijk deel van de leerlingen van de ENB maakt gebruik van het leerlingenvervoer. Wanneer u leerlingenvervoer wilt aanvragen, kunt u de aanvraagformulieren gebruiken die op de website van de gemeente te vinden zijn. De aanvraag kan ingeleverd worden bij de administratie van de Eerste Nederlandse Buitenschool. De Eerste Nederlandse Buitenschool levert dan een onderbouwing aan. 
Voor vragen omtrent de aanvraag kunt u terecht bij de gemeente, afdeling leerlingenvervoer.

Voor klachten, wijzigingen en het doorgeven van afwezigheid neemt u contact op met de vervoerder en/of gemeente. Dit verloopt niet via school. Bijvoorbeeld:

  • Als u merkt dat het vervoer te laat is, geeft u dit dan door aan de vervoersmaatschappij én aan de school.
  • Als uw kind op bepaalde dagen geen gebruik maakt van het vervoer, meld dit dan aan de chauffeur.
  • Als uw kind ziek is, informeer dan de school én de chauffeur. Als uw kind weer beter is, vergeet dan niet het vervoer hiervan op de hoogte te stellen.
     

Zelfstandig reizen

De Eerste Nederlandse Buitenschool stimuleert het zelfstandig reizen voor leerlingen in verband met de vaak lange busritten die voor veel overprikkeling bij de leerlingen zorgen en het gevoel van eigenwaarde wat zo belangrijk is bij speciale leerlingen. Zodra leerlingen in staat zijn om zelfstandig te reizen of om hiermee te gaan oefenen zullen wij dit aanmoedigen en met u bespreken.