Klachtenregeling

ENBS

Wij willen dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen, zich veilig voelen op school en gemotiveerd zijn om te leren. Het is een streven en geen garantie. Het kan zijn dat ouders en leerlingen vragen hebben over of zich niet kunnen verenigen met de geboden zorg en/of onderwijs. Op school hebben we afspraken gemaakt hoe om te gaan met vragen en klachten van leerlingen en ouders. Het beleid van De Haagse Scholen is hierbij richting gevend. Een klacht wordt in eerste instantie op het niveau van de school ingediend. Hierbij zijn er, afhankelijk van de situatie, de volgende algemene mogelijkheden:

  • Voorleggen aan degene op wie de klacht betrekking heeft;
  • Voorleggen aan de directie;
  • Vertrouwelijk bespreken met de interne vertrouwenspersoon.
     

Leidt dit alles niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot ons bestuur, stichting De Haagse Scholen. Op de website van De Haagse Scholen vindt u hierover meer informatie (https://www.dehaagsescholen.nl/klachtenregeling/).