Het didactisch klimaat

ENBS

Gericht op ontwikkeling

De leerlingen van de ENB ervaren vanuit hun gedragsproblematiek en/of neurodiversiteit ook vaak leerproblemen. Informatie komt niet altijd op dezelfde manier binnen en leerkrachten moeten goed monitoren of hun boodschap is overgekomen.  

Hoge verwachtingen en extra ondersteuning

Iedere leerling werkt vanuit een individueel OPP, vanuit de resultaten (IEP LOVS) wordt bekeken welke ontwikkelingslijn de leerling volgt en op basis daarvan wordt de uitstroom bepaald en de individuele doelen gesteld. Dit OPP wordt zes weken na de start van een nieuwe leerling op de ENB opgesteld en twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.  
In de klassen wordt gewerkt met het Expliciete Directe Instructie Model (hierna EDI). De leerkracht verzorgt de instructie van de les, de verlengde instructie kan ook gegeven worden door de leraarondersteuner/onderwijsassistent. Bij aanvang van de les wordt met de leerlingen het doel van de les besproken en na afloop wordt bekeken of dit doel behaald is.

Een kansrijke toekomst

Het onderwijsaanbod op de ENB is vergelijkbaar met dat van een reguliere basisschool. Wij werken met de leerroutes 5,6 en 7 van het Landelijk Doelgroepenmodel. Dit betekent dat onze leerlingen uitstromen op het niveau van VMBO basis t/m VWO en hier sluit ons didactisch aanbod ook bij aan.