Het team

ENBS

Samen voor de leerling

Het team van de Eerste Nederlandse Buitenschool is gekwalificeerd en gespecialiseerd in het werken met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van autisme, internaliserende- en/of psychiatrische problematiek. De klassen op de Buitenschool worden begeleid door een leerkracht en een ondersteuner. De ondersteuner kan een onderwijsassistent of leraarondersteuner zijn. 

Leren van en met elkaar

Alle medewerkers worden intern geschoold op het gebied van autisme en Traumasensitief Onderwijs. Ook wordt hierbij het werken met EDI en het thematisch leesonderwijs meegenomen. 

De directie

De directie bestaat uit Marjan van der Niet (directeur) en Barbara Keetman (adjunct-directeur). Zij hebben beide ook zitting in de aanmeldcommissie voor nieuwe leerlingen en zijn voorzitter van de Commissie van Begeleiding. 

Administratie

Wanneer u contact opneemt met de school wordt u over het algemeen geholpen door Soraya Maulabaks, onze administratrice. U kunt haar bereiken via administratie@enbs.nl

Stagiaires en zij-instromers

Wij vinden het belangrijk om stagiaires een opleidingsplaats te bieden. Zij zijn afkomstig van de PABO, mbo-opleiding gerelateerd aan onze doelgroep of (bewegings-) onderwijs of van een universiteit. De studenten van de PABO en opleiding voor onderwijsassistent lopen stage in onze groepen en werken altijd onder leiding en verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en leerkrachtondersteuner. 

Ook is er ruimte voor het opleiden van zij-instromers. Al is het niet altijd mogelijk om deze ook een vaste plek in het team van de ENB te garanderen. Contact hierover loopt via ons bestuur De Haagse Scholen. 

Studenten pedagogische wetenschappen van de universiteit worden begeleid door de orthopedagoog of van de school.  

HBO pedagogen lopen vaak een gecombineerde stage van werken in de klas en buiten de klas met individuele trajecten. Zij worden begeleid door de Interne Begeleiding. 

Heeft u vragen over stages of stageplekken, kunt u hiervoor contact opnemen met de adjunct-directeur, Barbara Keetman (b.keetman@enbs.nl).

Coaching en begeleiding

Op de ENB wordt gewerkt met een interne schoolcoach die alle leraren in opleiding en nieuwe medewerkers coacht en begeleidt. Ook kunnen alle medewerkers in de groepen gebruik maken van de interne schoolcoach met hun eigen begeleidingsvraag. De interne schoolcoach is Ingrid Postma (i.postma@enbs.nl).