Oudercontacten

ENBS

Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Dit betekent dat wij u informeren over hoe het met uw kind gaat op school. Wij verwachten van u dat u belangrijke gebeurtenissen rondom uw kind en veranderingen in uw thuissituatie aan ons doorgeeft, omdat dit een grote rol kan spelen in het functioneren van uw kind op school. Dit kan via ons communicatiesysteem Social Schools, schriftelijk, telefonisch of als u ons spreekt. 

Social Schools 

Alle dagelijkse communicatie verloopt via Social Schools, en systeem speciaal ontwikkeld voor communicatie tussen scholen en ouders en helemaal afgestemd op de privacywet. Dit is alleen toegankelijk voor ouders, verzorgers en eventuele andere betrokkenen van leerlingen van de Eerste Nederlandse Buitenschool. U krijgt hiervoor een inlogcode wanneer u uw kind heeft ingeschreven op de Eerste Nederlandse Buitenschool. Mocht u deze code kwijt zijn of nooit ontvangen hebben kunt u hierover contact opnemen met de administratie. Onze administratief medewerker kan u ook helpen met het installeren van Social Schools op uw telefoon en uitleg over het gebruik hiervan. Losse brieven worden niet meer meegegeven in het kader van de privacywet. U kunt in Social Schools ook ziekmeldingen/absenties en verlofaanvragen doorgeven.  

Oudergesprekken

Ieder schooljaar vinden er minimaal 3 oudergesprekken plaats. Bij de start van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats. Dit gesprek is ter kennismaking met de leerkracht. Daarnaast vindt er twee keer per schooljaar het OPP gesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het OPP van uw kind besproken. Deze krijgt u van tevoren toegestuurd. Voor de groepen 8 geldt dat een van de OPP gesprekken wordt gekoppeld aan het adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. Het is altijd mogelijk om een (extra) afspraak te maken voor een gesprek. We stellen het erg op prijs als u vooraf even contact opneemt via Social Schools om een afspraak te maken, dan weten we zeker dat we tijd voor u kunnen vrijmaken. Afspraken met de leerkrachten zijn na schooltijd. Onder schooltijd zijn zij niet beschikbaar voor overleg.  

Kijkmomenten

Een kijkje in de klas is iets wat alle ouders heel fijn vinden en juist in het Speciaal Onderwijs, is dit niet altijd vanzelfsprekend. Om ouders een beeld te kunnen geven van wat er gebeurt in de klassen en wat de leerlingen leren, organiseren wij vier kijkmomenten per jaar. U vindt de data in de jaarplanner in Social Schools.  
 

Algemene informatievoorziening

  • Iedere week ontvangt u een weekmail van de leerkracht. Hierin staat beschreven wat er voor bijzonderheden spelen en wat er behandeld is deze week. Dit helpt vaak om thuis het gesprek met uw kind aan te gaan over school. In deze weekmail is het niet mogelijk of wenselijk om uitgebreid in te gaan op de individuele kinderen. U kunt hier natuurlijk altijd een vraag over stellen aan de leerkracht.  
  • U ontvangt jaarlijks de schoolgids van ons. Tijdens de kennismakingsgesprekken maakt u kennis met de leerkrachten.  
  • De directie verzorgt met enige regelmaat een nieuwsbericht met schoolbrede informatie en de administratie stuurt u een herinnering bij belangrijke gebeurtenissen, zoals studiedagen of de schoolfotograaf.