Wij willen een fijne plek creëren waar iedereen
zich veilig en geborgen voelt.

Ouderraad

Welkom op de website van de Eerste Nederlandse Buitenschool.
De Eerste Nederlandse Buitenschool is een openbare school voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een internaliserende psychiatrische problematiek. Vanaf 4 jaar tot en met 13 jaar zijn leerlingen met een REC cluster 4 indicatie welkom op onze school.
Onze leerlingen zijn kind, maar geen gewone kinderen. Onze leerlingen hebben een diagnose als autisme, PDD-NOS, stoornis van Asperger, ADHD, angststoornis, dysthyme stoornis, selectief mutisme, ADD of hechtingsstoornis. Al deze stoornissen beïnvloeden het totale leven van een kind en zijn omgeving.

Wat doen wij

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren rekenen, lezen, schrijven en spellen. Maar ook is belangrijk is dat kinderen leren spelen en leren samenwerken, hun emoties leren begrijpen en leren gebruiken, een goede werkhouding ontwikkelen, goed kunnen bewegen, goed kunnen praten en anderen kunnen begrijpen. We besteden dan ook vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8 aandacht aan deze ontwikkelingsgebieden. Bij de meer ‘schoolse’ vakken als Nederlands en rekenen/wiskunde werken we met 3 leerarrangementen.

© Copyright Eerste Nederlandse Buitenschool | ontwikkeling JPwebsites