Vakanties en vrije dagen

Overzicht studie- en lesvrije dagen ENB 2020-2021*

Datum

Onderwerp

Dag

15-09-2020

Prinsjesdag

09-10-2020

Studiedag

donderdag

19/23-10-

2020

herfstvakantie

26-10-2020

4TACT

maandag

02-12-2020

Sinterklaas

woensdag

18-12-2020

Les tot 12u.(voor de kerstvakantie)

vrijdag

21-1220/01-0121

kerstvakantie

02-02-2021

Studiedag

dinsdag

22-02/26-

02-21

voorjaarsvakantie

01-03-2021

Studiedag

maandag

01-04-2021

Studiedag

donderdag

02/05-04-

2021

Pasen

26-4/07-

05-2021

Meivakantie

13/14-05-

2021

Hemelvaart

24-05-2021

Tweede Pinksterdag

25-05-2021

Studiedag

Dinsdag

09-07-2020

Studiedag

vrijdag

16-07-2020

Les tot 12u.

vrijdag

19-072021/27-

08-21

zomervakantie