Ouderbijdrage

De school wil graag het leerproces voor de leerlingen extra aantrekkelijk maken zodat zij extra gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De school krijgt deze kosten niet vergoed van het ministerie of de gemeente. Deze extra activiteiten kan de school niet vanuit het eigen budget betalen. Voor de betaling van de bijdragen van ouderfonds, excursies, zwemmen en het schoolkamp ontvangt u na de zomervakantie een brief van de school. De genoemde bedragen voor het ouderfonds en de excursies zijn de exacte bedragen, de bedragen voor het zwemmen en het schoolkamp worden pas later bekend en zijn nu (vooralsnog) de bedragen van het afgelopen schooljaar. Wilt u in termijnen betalen neemt u dan contact op met de school. De bedragen voor het ouderfonds en de excursies zijn vrijwillige bijdragen. Een extra gift voor deze twee budgets is zeer welkom.

De bedragen zijn:

 • Ouderfonds
 • Groep 1-4
 • Groep 5-6
 • Groep 7
 • Groep 8
 • Ouderfonds
 • 35,00
 • 35,00
 • 35,00
 • 35,00
 • Excursies
 • 15,00
 • 15,00
 • 15,00
 • 15,00
 • Schoolreis
 • 27,50
 • 27,50
 • 27,50
 • Schoolkamp
 • 120,00
 • Totaal
 • 67,50
 • 87,50
 • 67,50
 • 160,-

Het banknummer van de Eerste Nederlandse Buitenschool is NL 12 INGB 0007234064.

Maakt u een bedrag over, wilt u dan a.u.b. de naam van uw zoon/dochter/pupil vermelden.