Leerlingvervoer

De Eerste Nederlandse Buitenschool is niet altijd de school om de hoek voor uw kind. Vaak bent u daardoor aangewezen op leerlingenvervoer.
Leerlingenvervoer is een zaak tussen ouders, gemeente en vervoerder. School is hier geen partij in. Wel vinden wij het belangrijk dat het vervoer zo veilig mogelijk verloopt en zullen wij incidenten vanuit de taxi nabespreken met de betrokken leerlingen en soms ook met de chauffeur. Klachten, aanvragen etc. dienen echter allemaal via de gemeente of via de vervoersbemiddelaar te verlopen.
Voor de gemeenten Den Haag, Delft en Rijswijk is dit Trafficon. Voor Voorburg-Leidschendam is dit Stichting Woeij. Voor de overige gemeenten loopt dit via de gemeente zelf.

Wanneer u leerlingenvervoer wilt aanvragen, kunt u de aanvraagformulieren gebruiken die op de website van de gemeente te vinden zijn. De aanvraag kan ingeleverd worden bij de administratie van de Eerste Nederlandse Buitenschool. De Eerste Nederlandse Buitenschool levert dan een onderbouwing aan.
Voor vragen omtrent de aanvraag kunt u terecht bij de gemeente, afdeling leerlingenvervoer. Wanneer u vragen heeft omtrent het vervoer dat is al toegewezen, kunt u de volgende nummers bellen: Leidschendam-Voorburg 070-3072000; Den Haag, Delft etc. (Connexxion) 070-3796602
Wij hanteren de volgende afspraken:
• Als u merkt dat het vervoer te laat is, geeft u dit dan door aan de vervoersmaatschappij én aan de school.
• Als uw kind op bepaalde dagen geen gebruik maakt van het vervoer, meld dit dan aan de chauffeur.
Als uw kind ziek is, informeer dan de school én de chauffeur. Als uw kind weer beter is, vergeet dan niet het vervoer weer op de hoogte te stellen.

Zelfstandig reizen
De Eerste Nederlandse Buitenschool stimuleert het zelfstandig reizen voor leerlingen in verband met de vaak lange busritten die voor veel overprikkeling bij de leerlingen zorgen en het gevoel van eigenwaarde wat zo belangrijk is bij speciale leerlingen. Zodra leerlingen in staat zijn om zelfstandig te reizen of om hiermee te gaan oefenen zullen wij dit aanmoedigen en met u bespreken.

De gemeente Den Haag heeft een pilot met de vervoerswaaier zodat leerlingen begeleid kunnen oefenen met zelfstandig reizen. http://www.samenreizenmet.nl/
Ook via MEE op Weg kan dit getraind worden. Meer informatie hierover bij de schoolmaatschappelijk werker.