Organisatie.

Bestuur
De Eerste Nederlandse Buitenschool valt onder
het bestuur van De Haagse Scholen, stichting
voor primair en speciaal openbaar onderwijs.
Op  www.dehaagsescholen.nl is meer informatie  te vinden.

4TACT Speciaal Onderwijs
Binnen De Haagse Scholen hebben we de luxe
om samen te kunnen werken met twee andere
scholen voor Speciaal Onderwijs binnen het
cluster gedrag en een ambulante dienst.
De Eerste Nederlandse Buitenschool, PI-school
de Strandwacht, Insp. W.P. Blokpoelschool en de
ambulante dienst De Loodsboot staan onder
leiding van Meerscholendirecteur Hanneke Blom
garant voor expertise in onderwijs aan leerlingen
met gedragsproblematiek, van het onderwijs op
de stamschool tot inclusief onderwijs binnen een
behandelsetting en alles wat daartussen zit.
Met zijn vieren vormen wij 4TACT Speciaal
Onderwijs en kunnen wij het gehele onderwijs
spectrum cluster gedrag bedienen binnen de
regio Haaglanden.