Stichting De Haagse Scholen

De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Er zijn 52 Haagse scholen; 44 scholen voor basisonderwijs en 8 scholen voor speciaal onderwijs. Verspreid over heel Den Haag en voor iedereen bereikbaar.
De kwaliteit van ons onderwijs is af te meten in cijfers en resultaten, maar ook in tevreden ouders, medewerkers en kinderen.

Onze missie:
Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.
Onze beloftes:

  • Wij kennen ieder kind.
  • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
  • Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
  • Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
  • Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.