4-TACT

4TACT-speciaal onderwijs is een samenwerking tussen drie speciaal onderwijsscholen en de ambulante begeleidingsdienst Gedrag (voorheen cluster 4).
De drie scholen zijn De Strandwacht (school verbonden aan het Pedologisch Instituut), de Eerste Nederlandse Buitenschool (internaliserende gedragsproblematiek)en de inspecteur W.P. Blokpoelschool, (externaliserende gedragsproblematiek).
De Loodsboot is ons expertisecentrum Gedrag. Wij maken onderdeel uit van De Haagse Scholen, stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag.
Waar wij voor staan.

T = talentontwikkeling
Ieder mens, jong en oud, heeft talenten. Het werken aan en met je talent stimuleert en motiveert. Zo kunnen we uit iedere leerling halen wat ‘erin’ zit.
In ons onderwijs en in de professionalisering van onze medewerkers is dit onze eerste kernwaarde.

A = aandacht
Onze tweede kernwaarde is aandacht. Leerlingen en personeelsleden worden gezien, gehoord en gekend.
Je mag zijn wie je bent, met respect voor elkaar.

C = constructief (samenwerken)
Samen denken in oplossingen; vertrouwen in elkaars expertise.
Je mag zijn wie je bent, met respect voor elkaar. Respect betekent bij ons dat we elkaar de ruimte geven om ‘anders’ te zijn en anders te denken.
Onze scholen zien wij als dé ontmoetingsplaats voor leerlingen waar zij kunnen oefenen met geleerde sociale omgangsvormen en met het open, respectvol omgaan met elkaar.

T = toekomstperspectief
Door onderwijs en begeleiding leren kinderen beter omgaan met hun gedragsproblemen waardoor zij een beter toekomstperspectief hebben.

Waarom 4TACT?
4TACT-speciaal onderwijs is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblematiek.
De drie scholen en de ambulante dienst bedienen het gehele onderwijsspectrum cluster 4 (Gedrag) binnen Haaglanden en de omringende regio’s.
Wij bieden speciaal onderwijs en ambulante ondersteuning in het BAO, SBO en VO.
http://www.4tact-speciaalonderwijs.nl/