Ouderraad

De Ouderraad, Ouderplein geheten, bestaat uit 4 ouders.
Het Ouderplein organiseert een aantal malen per schooljaar een bijeenkomst op school voor de ouders van onze leerlingen, meestal rond een thema.
Deze bijeenkomsten zijn informatief en gezellig.