Ziek melden, verlof & afwezigheid.

Wij verwachten dat leerlingen alle schooldagen aanwezig zijn. Door veel of langdurig verzuim raakt een leerling achter in zijn ontwikkeling.

Het gevolg is een verhoogd risico dat ondanks de inzet van de school, de doelen in het ontwikkelingsplan van de leerling niet worden gehaald. Een zeer onwenselijke situatie.

Een achterstand wordt moeilijk ingehaald. Aan- en afwezigheid wordt om die reden dagelijks bijgehouden. De reden van afwezigheid wordt genoteerd.
Wij vragen de ouders/verzorgers ons tijdig op de hoogte te stellen van de reden van de afwezigheid. Is een leerling zonder bericht afwezig dan nemen wij contact op met de ouders.

Ongeoorloofd en langdurig verzuim rapporteren wij aan de leerplichtafdeling in de woonplaats van de leerling. Voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties volgen we het protocol ‘Leerplicht’ van de gemeente Den Haag.