Vakanties en vrije dagen

margedag       maandag     17-09-2018
Prinsjesdag     dinsdag       18-09-2018
margedag       maandag     08-10-2018
margedag       vrijdag          02-11-2018

herfstvakantie  22-10-2018 t/m vr 26-10-2018

margedag donderdag 06-12-2018
margedag vrijdag         07-12-2018

kerstvakantie  24-12-2018 t/m vr 04-01-2019

margedag maandag 28-01-2019

voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m vr 01-03-2019

margedag maandag 08-04-2019

Goede Vrijdag vrijdag 19-04-2019

meivakantie 22-04-2019 t/m vr 03-05-2019

margedag woensdag 29-05-2019

Hemelvaartsdag en dag erna 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019

Tweede Pinksterdag maandag 10-06-2019

margedag vrijdag 05-07-2019

zomervakantie 22-07-2019 t/m vr 30-08-2019

De margedagen worden zoveel mogelijk voor of na een weekeinde gepland. Het is voor leerlingen onrustiger om midden in de week vrij te zijn. Eén margedag houden we achter de hand om in te kunnen zetten bij calamiteiten.

Het voorkomen van lesuitval
We hebben de volgende afspraken gemaakt om lesuitval te voorkomen:
• het aantal teamleden dat per dag afwezig kan zijn i.v.m. een cursus of verlof is beperkt. Er is in principe altijd minstens één teamlid beschikbaar om een groep over te nemen.
• de niet-groepsgebonden leerkrachten nemen zoveel mogelijk de lessen over als de leerkracht afwezig is.
• onderwijsassistenten nemen de lessen over als zij hiervoor capabel worden geacht door de directie. Het overnemen is op vrijwillige basis en onder toezicht van één van de interne begeleiders en onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur.
• als er geen invallers zijn treedt een verdeelrooster inwerking. De groepsleerkracht zorgt voor voldoende lesopdrachten voor één of meerdere dag/dagen en voor een vaste verdeling van de leerlingen over de andere groepen.
• in uiterste nood zullen wij ouders vragen hun kind een dag niet naar school te sturen. Dit zou kunnen bij een onverwacht hoog aantal ziekmeldingen van het personeel. Het is de afgelopen jaren niet nodig geweest deze maatregel toe te passen.