Leerlingvervoer

Voor leerlingen die meer dan 6 kilometer van onze school wonen, kan aangepast vervoer of als u uw kind zelf brengt en haalt een financiële bijdrage in de reiskosten worden aangevraagd bij de Afdeling Leerlingenvervoer van uw woonplaats.
Voor leerlingen die binnen een straal van 6 kilometer van de school wonen kan op grond van de leeftijd en de beperkingen van het kind een aanvraag voorgelegd worden aan de Afdeling Leerlingenvervoer. Elk jaar opnieuw moet u het leerlingenvervoer aanvragen. Bent u eenmaal bekend bij uw Gemeente dan krijgt u elk jaar automatisch een formulier toegestuurd.

Woont u in Den Haag dan geldt het volgende:
Voor de aanvraag van aangepast vervoer is een verklaring van een specialist (bijv. psychiater, GZ-psycholoog of kinderarts) waarin de diagnose en de beperking van de leerling worden aangetoond, aan te bevelen. Na het invullen van uw gedeelte van het formulier moet u het formulier naar onze school sturen of meegeven. Een verklaring van de Commissie van Begeleiding van onze school is namelijk nodig om de aanvraag te onderbouwen. De school stuurt de aanvraag naar de Afdeling Leerlingenvervoer van de Gemeente Den Haag.
Woont u niet in Den Haag dan geldt het volgende:
U levert de schoolverklaring in op onze school zodat wij het kunnen invullen. Wij geven vervolgens de schoolverklaring mee terug aan uw kind, zodat u het volledige aanvraagformulier zelf kunt opsturen naar de Afdeling Leerlingenvervoer van uw Gemeente.