Organisatie.

De Eerste Nederlandse Buitenschool is een school binnen het speciaal onderwijs voor leerlingen met een gedrags- /psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Onze leerlingen worden in hun ontwikkeling (tijdelijk) ernstig belemmerd door een dominante internaliserende emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis.

Vanaf augustus 2014 zijn wij, op het gebied van de leerlingenzorg, een deel van het speciaal onderwijs binnen het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). De meeste leerlingen wonen in Den Haag en komen dagelijks uit de verschillende stadsdelen naar ons toe. Door onze regionale functie bezoeken kinderen uit de omliggende gemeenten ook onze school en werken wij samen met de samenwerkingsverbanden PPOD, SPOW, SWV Zoetermeer en SWV Gouda.